• BÁN HÀNG TOÀN QUỐC0913 493 679
  • Kinh Doanh 10824 61 61 68
  • Kinh Doanh 20913 493 679

I. Giới thiệu chung:

Website http://www.truyensolieuvnpt.com/ là một trang thương mại điện tử thuộc VNPT chuyên cung cấp các dịch vụ Domain (Tên miền), Hosting, VPS, Email server, truyền số liệu, vệ tinh…được phát triển bởi Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT.

Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website http://www.truyensolieuvnpt.com/ đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website dưới đây.

II. Các điều khoản Quy định sử dụng tại truyensolieuvnpt.com

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng

1. Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền, hosting, VPS, Mail server... trực tuyến tại website http://www.truyensolieuvnpt.com/  giữa bên sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ Công ty Dịch vụ Viễn Thông VNPT VINAPHONE. Quý khách vui lòng đọc kỹ các Quy định sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của VNPT DATA và chắc rằng Quý khách đã hiểu rõ những qui định của chúng tôi.

2. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, Quý khách nên thường xuyên xem Quy định sử dịch dịch vụ khi truy cập vào webiste và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản mới nhất luôn được cập nhật tại: http://www.truyensolieuvnpt.com/thong-tin/dieu-khoan-su-dung-dich-vu/13.html.

Điều khoản 2: Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

1. "Bên sử dụng dịch vụ" là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà VNPT quy định.

2. "Dịch vụ" là tất cả các dịch vụ mà VNPT cung cấp bao gồm đăng ký tên miền, hosting, VPS, Email server và các dịch vụ khác liên quan.

Điều khoản 3: Đăng ký và sử dụng dịch vụ

1. Quy định về tài khoản và thông tin chủ tài khoản:

Để sử dụng các dịch vụ, người sử dụng cần phải đăng ký tài khoản và các thông tin về chủ sở hữu tài khoản. Tài khoản của người sử dụng bao gồm tên tài khoản, mật khẩu và email. Tên tài khoản gồm các ký tự bảng chữ cái tiếng Anh, chữ số, dấu gạch dưới. Khi đăng ký, bạn phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND…. Việc đăng ký thông tin chính xác sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản khi xảy ra những rủi ro, tổn thất trong quá trình sử dụng. Các trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xét. Chủ tài khoản phải tự bảo quản mật khẩu của mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh do lộ mật khẩu tài khoản. Email của tài khoản là email được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật email và sử dụng email để đăng ký trong hệ thống. Việc đặt tên cho tài khoản, tên và hình ảnh minh hoạ cho các đối tượng (trong khi sử dụng các dịch vụ) cần tuân thủ những yêu cầu sau:

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

- Người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không được đặt tên theo thương hiệu của VNPT như: vnpt, vnptdata, vinaphone,...

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do VNPT cung cấp, công ty phát hành cũng như của các thành viên trong tập đoàn VNPT.

- Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…).

2. Dịch vụ đăng ký tên miền

ü Khi đăng ký tên miền: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt - (điểm 2.2,a) khoản 2 mục II) Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet).

- Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền miền quốc gia ".vn" cần hoàn tất hồ sơ gửi về VNPT (Đối với cá nhân: 01 bản khai đăng ký tên miền có chữ ký, 01 bản sao CMTND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 bản khai đăng ký có chữ ký và đóng dấu của tổ chức, 01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức (không cần công chứng)) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. VNPT không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

- Đối với tên miền quốc gia ".vn": đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "VNNIC") về đăng ký và sử dụng tên miền (Chi tiết: Tại đây http://www.vnnic.vn/tenmien/chinhsach/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-vn).

- Đối với tên miền quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website http://www.thongbaotenmien.vn.

- Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân... bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho VNPT theo đúng thủ tục đã quy định tại đây.

VNPT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bên sử dụng không tuân thủ quy định tại mục 1 điều 3 của quy định này.

- Với các tên miền bị hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng: Nhà đăng ký có quyền chuyển hướng trỏ (redirect) bất cứ địa chỉ IP của tên miền nào được đăng ký tại nhà đăng ký đến địa chỉ IP 1 trang parking có sẵn hoặc các trang tìm kiếm phục vụ cho mục đích thương mại nếu như tên miền đó vừa hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng . Người đăng ký hiểu rằng nhà đăng ký không thể và sẽ không kiểm tra xem liệu trang đó có vi phạm các quyền lợi hợp pháp như các quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, thương hiệu … của người đăng ký hay bên thứ ba bất kỳ; hoặc nội dung hiển thị trong trang không phù hợp; hoặc vi phạm các luật lệ, quy tắc tại khu vực, địa phương hoặc gây tổn hại đến người đăng ký hay bên thứ 3 bất kỳ. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của sự việc trên.

Đối với đăng ký Tên miền Quốc tế: Bên sử dụng phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật pháp Quốc tế cũng như của các Nhà Đăng Ký tên miền Quốc tế, tham khảo cụ thể tại:

+ Các Quy định của ICANN: https://www.icann.org/policy#what_is_policy

+ Các Quy định của Goddady: https://sg.godaddy.com/legal-agreements.aspx?isc=gofkvt04&ci=46445&otab=2

+ Các Quy định của Enom: http://www.enom.com/raa/

3. Dịch vụ lưu trữ Web (hosting), Máy chủ ảo (VPS)

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

- Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Server trong các trường hợp do Khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi,v.v...

- Bên sử dụng dịch vụ phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và mật khẩu của khách hàng.

- Không được tự ý sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi.

- Không được lưu trữ mọi thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,..., đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,..., vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

- Không được lưu trữ các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc/và liên quan vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez...

- Không được liên kết tới các website có thông tin và dữ liệu tại mục 2 ngay trên.

- Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (ví dụ mã nguồn tấn công DoS, DDoS,...)

- Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

- Người sử dụng không sử dụng hosting để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu) có liên quan đến các website lưu trữ trong hệ thống máy chủ (gửi từ 15 Email cùng một thời điểm với cùng một nội dung) hoặc mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi, không khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng bulk email. Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các email được gửi đi phù hợp với văn hoá, luật pháp Việt Nam, đặc biệt Luật Công nghệ thông tin và dưới các hình thức an toàn. Số lượng Email gửi ra ngoài nội bộ công ty không quá 300 Email/ngày.

- Người sử dụng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

4. Dịch vụ Mail server: Dịch vụ Mail server Quốc Tế và Dịch vụ vMail:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính viễn thông;

- Không kinh doanh lại dịch vụ dưới mọi hình thức;

- Tự bảo vệ tài khoản mail của mình;

- Không dùng dịch vụ của VNPT cung cấp cho mục đích spam mail quảng cáo, truyền bá các nội dung trái với quy định của pháp luật.

- Bên sử dụng có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống, các account email theo tên miền riêng do VNPT khởi tạo, đồng thời bên sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để quyền truy nhập từ xa bị tổ chức hay cá nhân khác lợi dụng để thực hiện các hành động phạm pháp.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin người liên hệ trực tiếp được xác nhận làm việc với VNPT Data bao gồm tên, địa chỉ Email, số điện thoại (được ghi nhận trong phụ lục). Trong trường hợp có thay đổi về thông tin phải có trách nhiệm khai báo trên hệ thống và thông báo choVNPT bằng văn bản hoặc email. VNPT không chịu trách nhiệm nếu bên sử dụng dịch vụ không nhận được các thông báo liên quan tới dịch vụ đang sử dụng do không cập nhật thông tin liên hệ.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn chi phí cài đặt và cước phí sử dụng dịch vụ cho VNPT;

Điều khoản 3: Thanh toán

Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn bằng các hình thức thanh toán do chúng tôi qui định. Bất kỳ hình thức thanh toán nào khác được áp dụng nếu có xảy ra sự cố mất mát chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

- Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

- Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

- Trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, VNPT sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

- Nếu phát hiện được bất kỳ sai sót nào trong việc tính toán chi phí, Người sử dụng có quyền phản ảnh với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng.

Điều khoản 4: Bảo mật thông tin:

- Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin - dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được VNPT cung cấp.

- Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều khoản 6: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ:

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp nhận được yêu cầu từ phía cơ quan thực thi pháp luật.

Điều khoản 7: Xử lý tranh chấp

1. Đối với tên miền quốc tế: mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc tế sẽ được giải quyết theo chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN được mô tả tại: http://www.icann.org/en/help/dndr

2. Đối với tên miền quốc gia ".vn": mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc gia ".vn" sẽ được giải quyết theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia ".vn" có tranh chấp và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" tại đường link: http://www.vnnic.vn/vanban/73q%C4%91-vnnic.

3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng các dịch vụ của VNPT sẽ được thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau giữa VNPT và người sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án, nơi Bên B đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

Điều khoản 8: Bất khả kháng

Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm họa thiên tai khác; hoặc do việc đình công hay can thiệp của Nhà nước, hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát và không thể lường trước được, VNPT sẽ thông báo cho người sử dụng biết trong vòng 30 ngày và không chịu trách bất cứ nhiệm nào đối với bên sử dụng dịch vụ.