• BÁN HÀNG TOÀN QUỐC0913 493 679
  • Kinh Doanh 10824 61 61 68
  • Kinh Doanh 20913 493 679

Bảng giá chữ ký số dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Bảng giá chữ ký số
Gói dịch vụ VNPT -CAThời hạn đăng kýTổng gói cước
(VNĐ)
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit12 tháng1.273.000
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit24 tháng2.190.000
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit36 tháng3.112.000
Bảng giá chữ ký số VNPT-CA+VNPT-Tax
Gói dịch vụ VNPT-CA+VNPT-TaxThời hạn đăng kýTổng gói cước
(VNĐ)
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit12 tháng1.273.000
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit24 tháng2.190.000
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit36 tháng3.112.000
Bảng giá chữ ký số dành cho cá nhân thuộc tổ chức doanh ngiệp
Gói dịch vụ VNPT-CAThời hạn đăng kýTổng gói cước
(VNĐ)
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit12 tháng328.900
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit24 tháng603.900
Gói Ozganization ID Standard 1024 bit36 tháng768.900
Gói Ozganization ID Pro 1024 bit12 tháng658.900
Gói Ozganization ID Pro 1024 bit24 tháng1.098.900
Gói Ozganization ID Pro 1024 bit36 tháng1.427.800
Bảng giá chữ ký số gói phòng ban thuộc tổ chức doanh nghiệp
Gói dịch vụ VNPT-CAThời hạn đăng kýTổng gói cước
(VNĐ)
Gói Department ID Standard 1024 bit18 tháng768.900
Gói Department ID Standard 1024 bit33 tháng1.428.900
Gói Department ID Standard 1024 bit48 tháng1.977.800
Bảng giá dịch vụ kê khai, nộp tờ khai trực tuyến VNPT-BHXH
Gói dịch vụ VNPT-BHXHThời hạn đăng kýTổng gói cước
(VNĐ)
VNPT-VAN 1018 tháng220.000
VNPT-VAN 10018 tháng550.000
VNPT-VAN 100018 tháng880.000
VNPT-VAN MAX18 tháng1.210.000
VNPT-VAN 1033 tháng352.000
VNPT-VAN 10033 tháng880.000
VNPT-VAN 100033 tháng1.408.000
VNPT-VAN Max33 tháng1.936.000

Ghi chú:

  1. Giá đã bao gồm VAT 10%.
  2. Giá thiết bị Token là 550.000 đã VAT 10%.
  3. Gói cước VNPT- IVAN 10: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chánh sự nghiệp,…có số lao động từ 1 lao động đến 10 lao động.
  4. Gói cước VNPT- IVAN 100: Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chánh sự nghiệp,…có số lao động từ 11 lao động đến 100 lao động.
  5. Gói cước VNPT- IVAN Max: Không giới hạn số lượng lao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị hành chánh sự nghiệp.
  6. Thời hạn bảo hành Token là 12 tháng kể từ ngày kích hoạt và bàn giao dịch vụ.
  7. Hỗ trợ 27/7.
  8. Hotline 0913 493 679.