• BÁN HÀNG TOÀN QUỐC0913 493 679
  • Kinh Doanh 10824 61 61 68
  • Kinh Doanh 20913 493 679

Giới thiệu dịch vụ phát sóng vệ tinh

Dịch vụ Phát sóng vệ tinh là dịch vụ phát tín hiệu của khách hàng lên vệ tinh sử dụng hạ tầng thông tin vệ tinh của VNPT-I.

đặt điểm dịch vụ phát sóng vệ tinh

  • Phạm vi cung cấp rộng: Có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam và nước ngoài
  • Tiết kiệm chi phí: Quý khách hàng tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng trạm phát vệ tinh mặt đất và chi phí vận hành khai thác hệ thống thông tin vệ tinh
  • Độ tin cậy và chất lượng cao: Năng lực mạng lưới thông tin vệ tinh hoàn thiện, khả năng dự phòng cao, vận hành 24/7

ứng dụng dịch vụ phát sóng vệ tinh

  • Truyền hình số vệ tinh (DTH)
  • Phân phối nội dung
  • Ứng dụng đặc thù của khách hàng