• BÁN HÀNG TOÀN QUỐC0913 493 679
 • Kinh Doanh 10824 61 61 68
 • Kinh Doanh 20913 493 679

Hướng dẫn sử dụng HDDT VNPT:

phần 1- hướng dẩn sử dụng menu hệ thống:

 1. Mẫu hóa đơn đăng ký: Kiểm tra xem hóa đơn khi lên hệ thống có bị lệch dòng hay không.
 2. Chữ ký số: Kiểm tra số serial trên giấy chứng nhận và hệ thống hóa đơn điện tử đã khớp với nhau chưa để tiến hành khai báo hóa đơn điện tử.
 3. Thông tin đơn vị: Kiểm tra thông tin đồng thời kiểm tra địa chỉ email qua đó gửi mail hóa đơn điện tử bằng mail đã khai báo thông tin.
 4. Hotline 0913 493 679.

phần 2- Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT

 1. Quyết định phát hành
 2. Thông báo phát hành.
 3. Quản lý thông báo phát hành.
 4. Hotline 0913 493 679.

phần 3- Hướng dẫn khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT

phần 4- Hướng dẫn khởi tạo danh mục hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

 1. Khách hàng: Quản lý và nhập thông tin khách hàng.
 2. Upload khách hàng: Tải thông tin khách hàng hàng loạt.
 3. Quản lý sản phẩm: Quản lý và nhập thông tin sản phẩm.
 4. Upload sản phẩm: Tải thông tin sản phẩm hàng loạt.
 5. Quản trị mail: Quản lý mail đã gửi cho khách hàng.
 6. Danh sách nhân viên: Quản lý danh sách nhân viên được.
 7. Hotline 0913 493 679.

phần 5- Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử VNPT

 1. Danh sách hóa đơn.
 2. Upload hóa đơn tạo mới.
 3. Hotline 0913 493 679.

phần 6- Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử VNPT

phần 7- Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử VNPT

 1. Hóa đơn thay thế.
 2. Hóa đơn điều chỉnh.
 3. Lập hóa đơn thay thế.
 4. Lập hóa đơn sửa đổi.
 5. Lập báo cáo hủy Hủy HĐ(không thay thế,sửa đổi).
 6. Hotline 0913 493 679.

phần 8- Hướng dẫn báo cáo thống kê hóa đơn điện tử VNPT

 1. Tình hình sử dụng HĐ.
 2. Bảng kê hóa đơn hàng tháng.
 3. Báo cáo thay thế hóa đơn.
 4. Báo cáo sửa đổi hóa đơn.
 5. Báo cáo hủy hóa đơn.
 6. Hotline 0913 493 679.